கமு/கமு அல்-மானார் மத்திய கல்லூரியின் A/L Day Festivity - 2014
இன்று (26.06.2014) அஷ்ரப் ஆராதனை மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. இதன்போது பாடசாலையின் உத்தியோகபூர்வ இணையத்தளமும் அங்குரார்ப்பணம் செய்துவைக்கப்பட்டது.

Presided By:
Mr. MM. Hirbahan (SLPS)
BA, PGDE (Merit), DCSc(Merit), MEd.
Principal - KM/KM/Al-Manar Central College, Maruthamunai.

Chief Guest:
Mr. KM. Rizvi (SLAS)
Assistant Director
National Budget Department
Finance Ministry, Colombo.

Guest of Honour:
Mr. MNM. Adbul Cader JP
BSc (BAd) Hons, MSc (Mtg) USJ, FPFA
Deputy Comissioner
Inland Revenue Department, Colombo.

Special Guest:
Al-Haj MIM. Fareed
Proprietor
Barakath Tex (Maruthamunai)

Special Invitees:
Staff, SDS, SDC, OBA, Parents and Well-WishersNext
This is the most recent post.
Previous
This is the last post.

0 comments:

Post a Comment